Ya Rasulallah Ya Nabi (Isyfa’ Lana)
ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻳﺎ ﻧﺒﻲ   ﻟﻚ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻄﻠﺒﯽ يانبي


Ya Rosulallah, ya nabi Lakasy-syafâ’ah wa hadza mathlabi ya nabi

Wahai Rosulullah, wahai Nabi, Engkaulah pemilik syafa’at, dan itulah tujuanku wahai Nabi

ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺗﺠﯽ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺰﺣﺎﻡ   ﺇﺷﻔﻊ ﻟﻨﺎ ﻳﺎﺧﻴﺮ ﺍﻷﻧﺎﻡ      

Antal murtaja yaumaz-ziham  Isyfa’ lana ya khoirol anam

Kau lah harapan kami di hari kebangkitan. Berikanlah syafa’at bagi kami wahai sebaik baik manusia

ﺇﺷﻔﻊ ﻟﻨﺎ  ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﻨﺎ   ﻟﻚ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ يانبي

Isyfa’ lana.. yâ habibana  Lakasy-syafa’ah, ya Rosulallah ya nabi

Berilah syafa’at bagi kami, wahai kekasih kami. Kau lah pemilik syafa’at, wahai Rosulullah, wahai Nabi.

لذنا ﺑﻚ ﻳﺎﺣﺒﻴﺐ   ﺃﻧﺖ ﻟﻠﺨﻠﻖ ياﻃﺒﻴﺐ

Ludzna bika ya habibu Anta lil kholqi ya thobibu

Kami berlindung padamu wahai yang tercinta. Engkaulah harapan makhluk, wahai sang penawar.

ﺇﺷﻔﻊ ﻟﻨﺎ  ﻳﺎﺣﺒﻴﺒﻨﺎ   ﻟﻚ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ يانبي

Isyfa’ lana.. ya habibana  Lakasy-syafa’ah ya Rosulallah ya nabi

Berilah syafa’at bagi kami, wahai kekasih kami. Kau lah pemilik syafa’at, wahai Rosulullah, wahai Nabi